رفتن به نوارابزار

سرفصل: پولیش، پرداخت و پست پروسس

یکی از مراحل پرینت سه بعدی، عملیات پس از ساخت قطعه است. پولیش و پرداخت پرینت سه بعدی یکی از مراحل ضروری به خصوص برای قطعات دارای ساپورت است. اگر می خواهید با پرینتر سه بعدی یک محصول نهایی بسازید انجام مرحله پولیش ، پرداخت و پست پروسس ضروری است و می تواند قطعه را از یک نمونه اولیه به یک محصول آماده ارایه به بازار تبدیل کند.  این بخش از مدرسه پرینت سه بعدی به آموزش مراحل پس از پرینت به طور کامل و برای هر تکنولوژی پرینت سه بعدی اختصاص داده شده است.

پولیش و پرداخت قطعات پرینت سه بعدی FDM

پولیش و پرداخت قطعات پرینت سه بعدی SLA

پولیش و پرداخت قطعات پرینت سه بعدی SLS

فراموشی رمز عبور

@

اخیرا فعالیتی نداشته