جاسوئیچی های خلاقی که با پرینتر سه بعدی تولید می شود. اصلی ترین ویژگی این محصولات شخصی سازی شدن آن هاست.

جاسوئیچی (6)