طراحی برای پرینت سه بعدی فولاد(Stainless Steel)

پرینت سه بعدی فولاد

مواداولیه پرینت سه بعدی معمولا یا صرفا برای نمونه سازی به کار می روند و یا برای استفاده به عنوان یک محصول نهایی نیاز به پرداخت و عملیات پس از تولید دارند، اما استیل یا فولاد از مواد اولیه ای است که مستقیما می تواند به عنوان یک محصول کامل و شخصی سازی شده با کیفیت برای پرینت سه بعدی فولاد استفاده شود. ساخت قالب های فولادی پیچیده نیز از کاربردهای این ماده است.
فلزات معمولا با تکنولوژی پرینت سه بعدی فلز یا SLM و SLS  پرینت سه بعدی می شوند.
پرینت سه بعدی فولاد

پرینت سه بعدی فولاد


بیشینه ابعاد جعبه : ۲۰۰x200x250 میلیمتر

برای اینکه بتوان یک محصول را پرینت سه بعدی فولاد کرد، هرکدام از قطعات آن باید در یک جعبه با این ابعاد حدودی جای شوند.

در ماده ی فولاد ابعاد تعیین کننده بستگی به پرینتر سه بعدی ای دارد که محصول شما را پرینت می کند.

برای ساخت موفقیت آمیز محصول شما، از تناسب ابعاد آن با پرینتر سه بعدی اطمینان حاصل کنید. اگر ابعاد محصولتان بزرگترین از این ابعاد می باشد، می توانید مقیاس مدل خود را کوچکتر کنید یا مدل خود را چند قطعه کنید تا پس از ساخت این قطعه ها را بتوانید به هم متصل کنید.


کمینه ابعاد جعبه : ۳.۰×۳.۰x3.0 میلیمتر

برای ساخت محصول، هر کدام از قطعات آن باید بزرگتر از این ابعاد باشند.

برای رزین ، این ابعاد به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت قطعات کوچک بستگی دارد.

برای اینکه مطمئن باشید محصول شما به خوبی ساخته می شود، از بزرگتر بودن قطعات محصول خود نسبت به این ابعاد حداقلی اطمینان حاصل کنید.

اگر مدلی دارید که کوچکتر از این ابعاد است، می توانید با بالا بردن مقیاس،ضخامت یا ترکیب آن با دیگر قطعات ابعاد آن را بزرگتر کنید.


کمینه ضخامت دیواره ساپورت دار: ۱.۰ میلیمتر – برای روکش گذاری ۳.۰ میلیمتر

دیواره ساپورت دار دیواره ای است که در دو یا چند لبه به دیواره های دیگر متصل باشد.

برای فلزات  این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت دیواره های خود با این ابعاد اطمینان حاصل نمایید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه ضخامت دیواره بدون ساپورت: ۱.۰ میلیمتر – برای روکش گذاری ۳.۰ میلیمتر

دیواره بدون ساپورت، دیواره ای است که اتصال آن به دیواره های دیگر با یک لبه یا کمتر می باشد.

برای فلزات این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت دیواره های خود با این ابعاد اطمینان حاصل کنید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه وایرهای ساپورت دار: ۱.۰ میلیمتر- برای روکش گذاری ۳.۰ میلیمتر

یک وایر، قطعه ای است که طول آن بیش از دو برابر ضخامت آن می باشد. یک وایر ساپورت دار از دو طرف به دیواره ها متصل است.

برای فلزات این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت وایرهای خود با این ابعاد اطمینان حاصل کنید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه وایرهای بدون ساپورت: ۱.۰ میلیمتر – برای روکش گذاری ۳.۰ میلیمتر

یک وایر، قطعه ای است که طول آن بیش از دو برابر ضخامت آن می باشد. یک وایر بدون ساپورت از یک طرف به دیواره متصل است.

برای فلزات این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه جزئیات بیرون آمده و فرورفته: ۱.۰ میلیمتر

یک دیتیل، فیچری است که طول آن کمتر از دو برابر عرض آن باشد.

برای فلزات، کمینه ابعاد جزئیات به کیفیت پرینتر بستگی دارد. اگر ابعاد جزئیات پایین تر از کیفیت پرینتر باشند ممکن است پرینتر نتواند آنها را به خوبی دربیاورد.

برای اینکه جزئیاتتان به خوبی دربیایند ابعاد آنها را بالاتر از این ابعاد درنظر بگیرید. ما ممکن است مدل هایی که جزئیاتی با ابعاد کوچکتر دارند را قبول نکنیم چرا که ممکن است محصول ساخته شده در اینگونه مدل ها با ایده شما بسیار فاصله داشته باشد.

اگر مدل شما جزئیاتی کوچکتر از این ابعاد دارد سعی کنید آنها را بزرگتر کرده یا از طرحتان حذف کنید.


کمینه قطر حفره های تخلیه: ۲.۰ میلیمتر

حفره های تخلیه امکان خروج مواد استفاده نشده در داخل قطعات توخالی را به وجود می آورند.

در محصولات فلز معمولا در فضاهای خالی درون قطعه مقداری پودر فلز اضافی محصور می شود که باید از قطعه نهایی خارج شود.

حفره های تخلیه برای قطعاتی که بخش های توخالی دارند امکان خروج این مواد را فراهم می کنند، در صورت نبود حفره این حجم ماده اضافی در قطعه محصور می شود و باعث بالا رفتن هزینه ی مواد اولیه و وزن محصول می شود و می تواند مشکلات زیادی در روند روکش گذاری نیز ایجاد کند.

برای رسیدن به یک محصول خوب بهتر است حفره هایتان از این ابعاد بزرگتر باشد تا پودر اضافی بتواند از آنها خارج شود. وجود چند حفره کار را ساده تر می کند و نتیجه ی بهتری می دهد. اگر حفره هایتان به اندازه کافی بزرگ نیستند می توانید آنها را بزرگتر کرده، به تعداد آنها اضافه کنید یا آن قسمت از مدلتان را پر کنید.

گذاشتن حفره ها در نقاط مقابل یکدیگر به فرآیند خروج پودر کمک زیادی می کند.

گذاشتن یک حفره تخلیه در ته یک قسمت مدل نمی تواند همه ی مواد آن منطقه را تخلیه کند چرا که موادی که در اطراف حفره هستند به خوبی خالی نمی شوند، در کل بهتر است از چند حفره تخلیه استفاده کرد.


فضاهای خالی: ۳.۰ میلیمتر

فضای خالی میان دو دیواره، وایر و یا قطعات جدا از هم.

اگر فضای خالی بین چند فیچر بیش از حد کوچک باشد ممکن است در فرآیند پرینت به هم بچسبند.

برای اطمینان از ساخت موفق محصولتان از اینکه فواصل خالی بین دیواره ها ، وایرها و قطعات بیش از میزان حداقلی می باشد اطمینان حاصل کنید. اگر فضای خالی شما کوچکتر از این مقدار است، سعی کنید فاصله را بیشتر کرده و یا اگر جدا بودن فیچرها ضروری نیست ، آنها را با هم ترکیب کنید.


پرینت سه بعدی فولاد

نکات طراحی

بازه رنگی

رنگ محصول شما بسته به نوع و شرایط روکش گذاری می تواند متفاوت باشد. این رنگ در بازه رنگ های بین برنز تا نقره  می باشد.

برخی قطعات برای پرداخت سطح بسیار ظریف یا بزرگ هستند

قطعات بزرگتر از ۱۵x15x15 سانتیمتر و یا قطعاتی که جزئیات بسیار نازک دارند به جای عملیات پرداخت معمول باید با پروسه “ساب پاشی” یا Bead blasting پرداخت شوند که سطح خشن تری نسبت به پرداخت معمول ایجاد می کند.

پرداخت برخی سطوح داخلی امکان پذیر نیست

پروسه ی پرداخت صرفا برای سطوح خارجی مدل امکان پذیر است. پرداخت سطوحی که از بیرون مشاهده نمی شوند امکان پذیر نیست.


پرینت سه بعدی فولا

پرینت سه بعدی فولا

اطلاعات ماده

خصوصیات ظاهری و حسی

فولاد یک فلز مقاوم با سطح خشن و نامسطح در مقیاس ریز می باشد. روکش گذاری برای این ماده به راحتی قابل انجام و بسیار معمول است. این مسئله باعث شده تنوع زیادی در رنگ ها و جنس سطح این ماده داشته باشیم.

این ماده برای محصولات نهایی مانند جواهرات، قطعات کاربردی و مجسمه های کوچک مناسب است.

حمل و مراقبت

این ماده قابل بازیافت نیست و برای ظروف غذایی بهداشتی نیست.

تحمل حرارتی این ماده ۸۳۱ درجه سلسیوس می باشد.
روکش های طلا و نیکل با ضخامت معمولا ۰.۱ میکرون می توانند محصول نهایی بسیار زیبایی را با این ماده ایجاد کنند اما در محصولات کاربردی که تحت اصطکاک زیاد قرار دارند این روکش ها توصیه نمی شود چون اصطکاک زیاد این روکش ها را محو می کند.
برخی افراد به نیکل حساسیت دارند و برای محصولات پوشیدنی این روکش توصیه نمی شود.

شیوه ی پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی فولاد با استفاده از تکنولوژی SLM انجام می شوند. در این تکنولوژی لیزر بر اساس مختصاتی که از مدل دریافت می کند، روی پلتفرم پودر اندود حرکت می کند. واکنش لیزر با پودر پلتفرم ، ذرات ماده را به هم پیوند می دهد و یک لایه جامد شکل می دهد. با شکل گیری هر لایه، پلتفرم پایین می رود، پودر روی آن مسطح می شود و پروسه ی تابش برای مقطع جدید تکرار می شود. با تکرار این پروسه محصول شکل می گیرد. یکی از قابلیت های اصلی این پرینترها عدم نیاز به ساپورت گذاری است که باعث می شود.

 

۰/۵ (۰ Reviews)

نظرات کاربران