<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W5F4PDSX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
material-background
overview-icon

درباره ی

price-icon

قیمت:

$

$

$

$

$

time-icon

فرآیند تولید: کمتر از روز کاری

highlight-icon

نکات برجسته

highlight-icon

رنگ ها

strength-icon

نقاط قوت

weakness-icon

نقاط ضعف

technology-icon

تکنولوژی

ابعاد قابل ساخت

boundingbox-icon

بزرگترین مکعب محیطی:

boundingbox-icon

کوچکترین مکعب محیطی:

مکعب محیطی کوچکترین مکعبی است که قطعه شما درون آن قابل جایگیری است. برای اینکه قطعه شما به صورت یک تکه قابل پرینت باشد باید ابعاد مکعب محیطی آن بین این دو حالت باشد.

دیواره‌ها

walls-icon

مینیموم ضخامت دیواره ساپورت‌دار:

walls-icon

مینیموم ضخامت دیواره بدون ساپورت:

دیواره ساپورت‌دار دیواره ای است که حداقل از دو طرف به قطعه متصل باشد اما دیواره بدون ساپورت تنها از یک طرف به قطعه متصل است. برای تضمین سلامت و کیفیت قطعه لازم است حتما ضخامت دیواره ها از مقدار تعیین شده بالاتر باشد.

وایرها

wires-icon

مینیموم ضخامت وایر ساپورت‌دار:

wires-icon

مینیموم ضخامت وایر بدون ساپورت:

وایر ساپورت‌دار وایری است که حداقل از دو طرف به قطعه متصل باشد اما وایر بدون ساپورت تنها از یک طرف به قطعه متصل است. برای تضمین سلامت و کیفیت قطعه لازم است حتما ضخامت وایرها از مقدار تعیین شده بالاتر باشد.

تورفتگی ها و برجستگی ها

details-icon

مینیموم جزئیات برجسته:

details-icon

مینیموم جزئیات حک شده:

حداقل ابعاد سطح تورفته یا برجسته مدل سه بعدی.

حفره‌ها

holes-icon

مینیموم قطر حفره‌ها:

حداقل قطر حفره قابل پرینت.

حفره‌های تخلیه

scapeHole-icon

مینیموم قطر حفره تخلیه تکی:

scapeHole-icon

مینیموم قطره حفره تخلیه چندتایی:

برای مصرف اقتصادی متریال و همچنین پایین آوردن وزن قطعات، در مدل‌های توخالی باید حفره‌های تخلیه جهت خروج متریال مایع پس از پرینت تعبیه شود. البته معمولا اپراتور پرینت این عمل را انجام خواهد داد و نیازی نیست کاربر این حفره‌ها را تعبیه کند.

ساپورت و پل

Support-overhangs-icon

این متریال نیاز به ساپورت‌گذاری ندارد

ساپورت در پرینت سه بعدی سازه‌ای معمولا از همان متریال قطعه است که زیر قسمت‌های بیرون زده قرار می گیرد تا این قسمت‌ها بدون مشکل پرینت شوند. سازه ساپورت معمولا توسط اپراتور پرینت به صورت اتوماتیک یا دستی طراحی شده و پس از اتمام پروسه پرینت از قطعه حذف می شود.

پل‌های افقی

bridges-icon

Min:

حداکثر طول قابل پرینت بین دو دیواره بدون نیاز به ساپورت.

تولرانس برای اسمبل قطعات

Clearance-icon

Min:

تولرانس اسمبلی عددی است که لازم است در قطعاتی که داخل هم فیت می‌شوند مانند درب قطعات درنظر گرفته شود به این معنی که قطر قسمت نری باید حداقل به این مقدار از قسمت مادگی کمتر باشد.

دقت ابعادی

tolerances-icon

تولرانس ابعادی قابل تضمین در این متریال.