گجت یا ابزارک به وسایل الکترونیکی یا مکانیکی کوچکی گفته می شود که برای کاربردهای خاصی طراحی شده اند و به آسانتر شدن زندگی کمک می کنند.با پرینت سه بعدی گجت های شخصی سازی شده ی خود را طراحی کنید و لذت خاص بودن را تجربه کنید

گجت (14)