چیدمان پرینت سه بعدی برای حفظ تنوع زیستی زمین

پرینت سه بعدی و حفظ زیستگاه بشری

گروه معماری Timothy Hatton برای نودمین سالروز David Attenborough  یک چیدمان پرینت سه بعدی کریسمسی ساخته اند که کاملا” از مواد بازیافتی پرینت شده است. این پروژه بر اهمیت حفاظت از محیط طبیعی تاکید دارد و یکی از پروژه هایی است که بعد ظریف و زیبای پرینت سه بعدی را نشان می دهد.

هدف پروژه جمع کردن پول برای گروه های خیریه Fauna & Flora International است که از آن در راستای حفظ زیستگاه ها و گونه های در حال انقراض استفاده می کند. Sir David Attenborough خود حدود ۶۰ سال است که عضو این خیریه است.

چیدمان پرینت سه بعدی

چیدمان پرینت سه بعدی

Scott Knowles از اعضای تیم ساخت می گوید :

وقتی برای اولین بار با پرینت سه بعدی مواجه شدیم مشخص بود که این صنعت قرار است بار بیشتری روی محیط زیست بیاورد. اما کشف پلاستیک های دوستدار محیط زیست کلید اصلی موفقیت پرینت سه بعدی و همه چیزهایی بود که می توانست به آنها برسد.

چیدمان تشکیل شده از ۳۰۰۰ اسکلت برگ‏ است که برگرفته از برگ پنج نوع درخت انگلیسی در حال انقراض هستند. ارتفاع چیدمان ۹ متر است و سه طبقه را در بر می گیرد.

همه ی قطعات پرینت سه بعدی شده ی چیدمان کاملا” از پلاستیک بازیافت شده از زباله های خانگی ساخته شده اند.

هر برگ به صورت جداگانه برای خیریه فروخته می شود.

چیدمان پرینت سه بعدی

چیدمان پرینت سه بعدی

Sir David Atternborough در مورد پروژه می گوید: ”چیدمان Timothy Hatton در Aqua Shard به خوبی  ‏شکنندگی طبیعت را نشان داده‏‏ زیبایی ای که در تنوع آن وجود دارد و بازتاب تاثیرات جامعه ی ”دورریز“ ما بر آن. به خصوص در این زمان از سال. خوشحالم که درآمدهای حاصل از این پروژه به سازمان Fauna & Flora International‌ اهدا می شود‏ – سازمانی که به صورت خستگی ناپذیر سعی در حفظ تنوع زیستی سیاره ی ما دارد.

برگ ها در یک فارم ساخت کوچک با ۱۶ پرینتر سه بعدی Ultimaker 2‌ ساخته شده اند.

چیدمان پرینت سه بعدی

چیدمان پرینت سه بعدی

خدمات پرینت سه بعدی 3DFAST

خدمات پرینت سه بعدی ۳DFAST

۵/۵ (۱ Review)

نظرات کاربران