پرینت سه بعدی با Rhinoceros – قسمت چهارم

در قسمت قبل ابزار شناسایی مشکلات طراحی سه بعدی با راینو را معرفی کردیم. حال که می دانیم مدل ما چه نوع مشکلاتی دارد و این مشکلات در کدام قسمت های مدل ما وجود دارند می توانیم این مشکلات را رفع کرده و مدل سه بعدی را ترمیم و آماده ی تولید با پرینتر سه بعدی کنیم. در ادامه روش حل معمول ترین مشکلات را آورده ایم.


 

ترمیم Naked Edges

پس از شناسایی لبه های باز حال می توانیم آنها را ترمیم کنیم. اگر این لبه ها به Surface همسایه کاملن متصل باشند با یک دستور ساده ی Join می توان حجم مورد نظر را بست.

اما در بسیاری مواقع Surface ای که این لبه ها به آن باید متصل باشند وجود ندارد در این حالت بهترین کار ساخت یک صفحه ی جدید در تماس کامل با لبه ها است که فاصله ی خالی را پر کند. در نهایت با Join کردن این Surface جدید با باقی Polysurface، حجم ما بسته می شود.

nakededgesurf

مدل سازی با راینو

در برخی موارد Surface مورد نظر وجود دارد اما فاصله ی لبه های صفحه با لبه های مدل بیش از حداقل Tolerance فایل می باشد و به زبان ساده سطح ما از جسم فاصله دارد. در این حالت دستور Join کار نمی کند.برای نمونه اگر فاصله ی Surface با لبه ها ۰.۱mm باشد و Tolerance فایل ۰.۰۱mm باشد، این دستور کار نمی کند. این مشکل را با تغییر دستی مکان صفحه و یا ساخت یک صفحه ی جدید می توان حل کرد اما روش ساده تر برای مدل هایی که نیاز به دقت بالایی ندارند استفاده از دستور “Forced Union” است. این دستور لبه های صفحه و Polysurface را بدون در نظر گرفتن Tolerance فایل به هم متصل می کند.این دستور با تایپ “JoinEdges” قابل اجراست و برای تک تک لبه ها باید تکرار شود.

forcedunion

مدل سازی با راینو

این یک راه حل سریع است اما معمولن برای داشتن یک حجم تمیز و یکپارچه همان راه حل دستی بهتر کار میکند.

movesurfaceedge

مدل سازی با راینو

ترمیم BadGeometry

هندسه ی بد معمولن از سطوح بد به وجود می آید و گاهی به سادگی با Explode کردن و دوبازه Join کردن مدل حل می شود.

اگر با این کار حل نشد مدل مشکلات پیچیده ی مبتنی بر سیستم NURBS دارد. بسیاری از این مشکلات  را می توان با ابزارهایی که در ادامه معرفی می کنیم حل کرد.

اولین کاری که در ترمیم BadGeometry باید انجام می دهیم شناسایی صفحه هایی است که باعث ایجاد مشکل شده اند.

جدا کردن Badsurface ها از Polysurface با دستور “Badsufextract” و با تایپ “Extractbadsurf” امکان پذیر است.

پس از جدا کردن badsurface با دستور “Rebuild Edges” می توان سطوح مشکل دار را به حالت اولیه ی پیش از Join شدن برگرداند. این دستور صفحه را از بقیه ی حجم جدا می کند تا بتوان آن را دوباره با حجم Join کرد. گاهی این عمل جواب می دهد. پس از Join کردن دوباره، Surface ها را چک کنید که ببینید ترمیم شده اند یا نه.

اگر سطوح کامل ترمیم نشده بودند، Bad Surface مورد نر را انتخاب کرده و با “untrim” محدوده ی قطع شده ی آن را از بین ببرید در این دستور “Keeptrimobjects” را روشن بگذارید. حال خط Trim را دوباره انتخاب کرده و سطح را دوباره Trim کنید و با ابزار چک ببینید که سطح اصلاح شده یا نه. این کار را برای همه ی سطوح مشکل دار تکرار کنید.

حال object های دیگر را unhide کرده و باز سطوح را با کل حجم join کنید.

حال دوباره کل حجم را انتخاب کرده و با “check objects” بررسی کنید که مدل اصلاح شده یا نه.

اگر باز هم مشکل حل نشد احتمالن دستور “join” می خواهد سطوحی را به هم متصل کند که درست به هم نمی خورند و دراصطلاح فیت هم نیستند. Badsurface ها را پیدا کرده و اتصال و همجواریشان با سطوح همسایه را بررسی کنید. ممکن است اتصال آنها اصلن امکان پذیر نباشد.

یکپارچه کردن مدل

همانطور که در بخش قبل گفتیم مدل برای چاپ تنها باید از یک Solid ساخته شده باشد و یکپارچه باشد. اگر مدل شما از تعداد بیشتری  Solid متصل به هم تشکیل شده است می توان با دستور “Boolean Union” آنها را به یک Solid یکپارچه تبدیل کرد.

joinall

مدل سازی با راینو

خدمات پرینت سه بعدی 3DFAST

خدمات پرینت سه بعدی ۳DFAST

 

 

۰/۵ (۰ Reviews)

نظرات کاربران