طراحی سه بعدی برای پرینت تمام رنگی با متریال سنگ ماسه

پرینت سه بعدی تمام رنگی | سنگ ماسه یا Sandstone تنها ماده اولیه ای است که قابلیت پرینت سه بعدی تمام رنگی دارد.

پرینت سه بعدی تمام رنگی با پرینترهای سه بعدی بایندرجت انجام می شود و امکان ساخت مدل های تمام رنگی کاراکترها، ماکت ها و تندیس ها را فراهم می کند. این پرینترها با چسباندن لایه به لایه پودر سنگ ماسه با چسب خاصی به نام بایندر کار می کنند. رنگ نیز به صورت لایه به لایه در قالب جوهر به پودر تزریق می شود.

پرینت سه بعدی تمام رنگی

پرینت سه بعدی تمام رنگی


بیشینه ابعاد جعبه : ۲۰۰x380x250 میلیمتر

برای اینکه بتوان یک محصول را پرینت سه بعدی رنگی کرد، هرکدام از قطعات آن باید در یک جعبه با این ابعاد حدودی جای شوند.

در ماده ی سنگ ماسه ابعاد تعیین کننده بستگی به پرینتر سه بعدی ای دارد که محصول شما را پرینت می کند.

برای ساخت موفقیت آمیز محصول شما، از تناسب ابعاد آن با پرینتر سه بعدی اطمینان حاصل کنید. اگر ابعاد محصولتان بزرگترین از این ابعاد می باشد، می توانید مقیاس مدل خود را کوچکتر کنید یا مدل خود را چند قطعه کنید تا پس از ساخت این قطعه ها را بتوانید به هم متصل کنید.


کمینه ابعاد جعبه : جمع ابعاد بالاتر از ۱۰ میلیمتر باشد(X + Y + Z ≥ ۲۵٫۰ mm)

برای ساخت محصول، هر کدام از قطعات آن باید بزرگتر از این ابعاد باشند.

برای پرینت سه بعدی رنگی ، این ابعاد به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت قطعات کوچک بستگی دارد.

برای اینکه مطمئن باشید محصول شما به خوبی ساخته می شود، از بزرگتر بودن قطعات محصول خود نسبت به این ابعاد حداقلی اطمینان حاصل کنید.

اگر مدلی دارید که کوچکتر از این ابعاد است، می توانید با بالا بردن مقیاس،ضخامت یا ترکیب آن با دیگر قطعات ابعاد آن را بزرگتر کنید.


کمینه ضخامت دیواره ساپورت دار: ۲٫۰ میلیمتر

دیواره ساپورت دار دیواره ای است که در دو یا چند لبه به دیواره های دیگر متصل باشد.

این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است. دیواره هایی که ضخامت پایین داشته باشند ممکن است هنگام برداشتن مدل از سینی پرینتر و یا هنگام پودرزدایی شکسته شوند.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت دیواره های خود با این ابعاد اطمینان حاصل نمایید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه ضخامت دیواره بدون ساپورت: ۳٫۰ میلیمتر

دیواره بدون ساپورت، دیواره ای است که اتصال آن به دیواره های دیگر با یک لبه یا کمتر می باشد.

برای پرینت سه بعدی رنگی این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است. دیواره هایی که ضخامت پایین داشته باشند ممکن است هنگام برداشتن مدل از سینی پرینتر و یا هنگام پودرزدایی شکسته شوند.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت دیواره های خود با این ابعاد اطمینان حاصل کنید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه وایرهای ساپورت دار: ۲٫۰ میلیمتر

یک وایر، قطعه ای است که طول آن بیش از دو برابر ضخامت آن می باشد. یک وایر ساپورت دار از دو طرف به دیواره ها متصل است.

برای پرینت سه بعدی رنگی این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است. وایرهایی که ضخامت پایین داشته باشند ممکن است هنگام برداشتن مدل از سینی پرینتر و یا هنگام پودرزدایی شکسته شوند.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت وایرهای خود با این ابعاد اطمینان حاصل کنید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد وایرهایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه وایرهای بدون ساپورت: ۳٫۰ میلیمتر

یک وایر، قطعه ای است که طول آن بیش از دو برابر ضخامت آن می باشد. یک وایر بدون ساپورت از یک طرف به دیواره متصل است.

این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی تمام رنگی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است. وایرهایی که ضخامت پایین داشته باشند ممکن است هنگام برداشتن مدل از سینی پرینتر و یا هنگام پودرزدایی شکسته شوند.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد وایرهایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه جزئیات بیرون آمده و فرورفته: ۰٫۴ میلیمتر

یک دیتیل، فیچری است که طول آن کمتر از دو برابر عرض آن باشد.

کمینه ابعاد جزئیات به کیفیت پرینتر سه بعدی رنگی بستگی دارد. اگر ابعاد جزئیات پایین تر از کیفیت پرینتر باشند ممکن است پرینتر نتواند آنها را به خوبی دربیاورد.

برای اینکه جزئیاتتان به خوبی دربیایند ابعاد آنها را بالاتر از این ابعاد درنظر بگیرید. ما ممکن است مدل هایی که جزئیاتی با ابعاد کوچکتر دارند را قبول نکنیم چرا که ممکن است محصول ساخته شده در اینگونه مدل ها با ایده شما بسیار فاصله داشته باشد.

اگر مدل شما جزئیاتی کوچکتر از این ابعاد دارد سعی کنید آنها را بزرگتر کرده یا از طرحتان حذف کنید.


کمینه قطر حفره های تخلیه: ۲۵ میلیمتر برای یک حفره تخلیه – ۱۵ میلیمتر برای دو یا سه حفره – ۱۰ میلیمتر برای چهار حفره یا بیشتر

حفره های تخلیه امکان خروج مواد استفاده نشده در داخل قطعات توخالی را به وجود می آورند.

در محصولاتی که با تکنولوژی پرینت سه بعدی تمام رنگی بایندرجت ساخته می شوند معمولا در فضاهای خالی درون قطعه مقداری پودر اضافی محصور می شود که باید از قطعه نهایی خارج شود.

حفره های تخلیه برای قطعاتی که بخش های توخالی دارند امکان خروج این مواد را فراهم می کنند، در صورت نبود حفره این حجم ماده اضافی در قطعه محصور می شود و باعث بالا رفتن هزینه ی مواد اولیه و وزن محصول می شود.

برای رسیدن به یک محصول خوب بهتر است حفره هایتان از این ابعاد بزرگتر باشد تا پودر اضافی بتواند از آنها خارج شود. وجود چند حفره کار را ساده تر می کند و نتیجه ی بهتری می دهد. اگر حفره هایتان به اندازه کافی بزرگ نیستند می توانید آنها را بزرگتر کرده، به تعداد آنها اضافه کنید یا آن قسمت از مدلتان را پر کنید.

گذاشتن حفره ها در نقاط مقابل یکدیگر به فرآیند خروج پودر کمک زیادی می کند.

یک حفره تخلیه در ته یک قسمت مدل نمی تواند همه ی مواد آن منطقه را تخلیه کند چرا که موادی که در اطراف حفره هستند به خوبی خالی نمی شوند، در کل بهتر است از چند حفره تخلیه استفاده کرد.

اگر حفره های تخلیه شما از این اندازه ها کوچکتر هستند می توانید آنها را بزرگتر کرده، حفره های بیشتری برای مدل در نظر بگیرید یا فضای خالی را پر کنید.


فضاهای خالی: ۰٫۹ میلیمتر

فضای خالی میان دو دیواره، وایر و یا قطعات جدا از هم.

فرآیند پرینت رنگی سنگ ماسه با سیستم بایندرجت انجام می شود که با تزریق یک نوع چسب به نام بایندر لایه های پودر را به هم می چسباند، اگر فضای خالی بین چند فیچر بیش از حد کوچک باشد زدودن پودر اضافی از میان آنها ممکن است مشکل یا غیرممکن شود.

برای اطمینان از ساخت موفق محصولتان از اینکه فواصل خالی بین دیواره ها ، وایرها و قطعات بیش از میزان حداقلی می باشد اطمینان حاصل کنید. اگر فضای خالی شما کوچکتر از این مقدار است، سعی کنید فاصله را بیشتر کرده و یا اگر جدا بودن فیچرها ضروری نیست ، آنها را با هم ترکیب کنید.


نکات طراحی

تکسچرها

برای پرینت سه بعدی تمام رنگی ما نیاز به فایل تسکچر ها در کنار فایل مدل اصلی داریم. اگر فایل مدل شما به تنهایی ارسال شود، مدل به رنگ طبیعی سنگ ماسه ساخته می شود.

فایل تسکچر می تواند در فرمت های mtl، VRML ، X3d و دیگر فرمت هایی که قابلیت ذخیره رنگ در خود را دارند ذخیره شود.

پرینت سه بعدی تمام رنگی

پرینت سه بعدی تمام رنگی

ساختارهای آویزان به راحتی شکسته می شوند. 

هر ساختاری که آویزان باشد به سادگی شکسته می شود. برای نمونه اگر دست تندیس یک فرد بلند شده باشد با ضربه به سادگی شکسته می شود.

قانون قلعه ماسه ای: اگر این ساختار از ماسه خیس ساخته شده بود، می شکست؟

در روند پرینت سه بعدی تمام رنگی مرحله ای است که مدل بسیار شکننده و شبیه به ماسه خیس است. هنگام طراحی این سوال را از خود بپرسید: اگر من این مدل را از ماسه یا گل می ساختم مدل دوام می آورد؟ اگر پاسخ “نه” است احتمال دارد که مدل شما در میانه پرسه تولید بشکند.


اطلاعات ماده

خصوصیات ظاهری و حسی

سنگ ماسه تنها ماده ای است که می توان به صورت تمام رنگی پرینت کرد. این تکنولوژی پرینت سه بعدی می تواند طیف های رنگی و جزئیات مدل را با بالاترین جزئیات تولید کند.

پس از پرینت سه بعدی، پودرها از روی قطعه زدوده می شوند و نوعی تثبیت کننده به نام Cyanoacryalte برای بالا بردن مقاومت و شفافیت رنگ، به سطح مدل افزوده می شود.

محصول نهایی قطعه صلبی است که برای مدل های نمایشی و مدل های کاراکترها بسیار مناسب است، اما برای قطعات کاربردی و استفاده روزانه زیاد مناسب نیست، ضربه موجب شکستن قطعه شده و قرار گرفتن آن در معرض آب باعث محو شدن رنگ می شود.

روکش گذاری سنگ ماسه با دو لایه رزین اپوکسی می تواند انجام شود.قطعه پس از این پروسه سطح نرم، مقاومت بالاتر و رنگ شفاف تر خواهد داشت.

سایه رنگ های محصول نهایی ممکن است اندکی با مدل اصلی فاصله داشته باشد، به خصوص در رنگ های قهوه ای و رنگ پوست.

حمل و مراقبت

سنگ ماسه ضد آب نیست، قابل بازیافت نیست و نمی توان آن را شست.

این ماده تا دمای ۶۰ درجه را می تواند تحمل کند.

پرینت سه بعدی تمام رنگی

پرینت سه بعدی تمام رنگی


شیوه ی پرینت سه بعدی

پرینترهای سه بعدی بایندرجت مانند پرینتر های SLS با پودر مواد مختلف کار می کنند با این تفاوت که به جای ذوب پودر برای تولید محصول ، این پرینترهای سه بعدی با تزریق قطره ای نوعی چسب با عنوان “بایندر” پودرها را در سطح به هم چسبانده و یک لایه از مقطع جسم را می سازند.(قطر حدودی این قطرات ۸۰ میکرون است)با تکرار این پروسه مقاطع به صورت لایه لایه روی هم قرار گرفته و در نهایت حجم کلی را شکل می دهند.

پس از پرینت هر لایه، سینی ساخت پایین آمده، یک لایه پودر جدید روی لایه قبلی افزوده می شود و روند تزریق چسب دوباره انجام می شود. این پروسه تا وقتی که حجم کلی شکل بگیرد تکرار می شود.

این تکنولوژی نیز مانند تکنولوژی های پودری دیگر به دلیل وجود قطعه در میان پودر، نیازی به سازه ساپورت ندارد و تقریبا محدودیتی در پیچیدگی قطعات قابل ساخت با این تکنولوژی وجود ندارد.

برای اطلاع بیشتر از تکنولوژی بایندرجت می توانید صفحه این تکنولوژی را ببینید.

۰/۵ (۰ Reviews)

نظرات کاربران