طراحی سه بعدی برای پرینت نایلون PA-12

پرینت سه بعدی با نایلون PA-12

مواد اولیه پرینت سه بعدی SLS معمولا یا صرفا برای نمونه سازی به کار می روند و یا برای استفاده به عنوان یک محصول نهایی نیاز به پرداخت و عملیات پس از تولید دارند، اما نایلون یا پلاستیک PA12 از مواد اولیه ای است که مستقیما می تواند به عنوان یک محصول کامل و شخصی سازی شده با کیفیت برای اکسسوری،قاب موبایل و… استفاده شود.
پلاستیک PA12 با تکنولوژی SLS پرینت سه بعدی می شود.

پرینت سه بعدی با نایلون PA-12

پرینت سه بعدی با نایلون PA-12

بیشینه ابعاد جعبه : ۲۰۰x250x330 میلیمتر

برای اینکه بتوان یک محصول را پرینت سه بعدی کرد، هرکدام از قطعات آن باید در یک جعبه با این ابعاد حدودی جای شوند.

در ماده ی PA-12 ابعاد تعیین کننده بستگی به پرینتر سه بعدی ای دارد که محصول شما را پرینت می کند.

برای ساخت موفقیت آمیز محصول شما، از تناسب ابعاد آن با پرینتر سه بعدی اطمینان حاصل کنید. اگر ابعاد محصولتان بزرگترین از این ابعاد می باشد، می توانید مقیاس مدل خود را کوچکتر کنید یا مدل خود را چند قطعه کنید تا پس از ساخت این قطعه ها را بتوانید به هم متصل کنید.


کمینه ابعاد جعبه : جمع ابعاد بالاتر از ۲۵ میلیمتر باشد(X + Y + Z ≥ ۲۵.۰ mm)

برای ساخت محصول، هر کدام از قطعات آن باید بزرگتر از این ابعاد باشند.

برای نایلون ، این ابعاد به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت قطعات کوچک بستگی دارد.

برای اینکه مطمئن باشید محصول شما به خوبی ساخته می شود، از بزرگتر بودن قطعات محصول خود نسبت به این ابعاد حداقلی اطمینان حاصل کنید.

اگر مدلی دارید که کوچکتر از این ابعاد است، می توانید با بالا بردن مقیاس،ضخامت یا ترکیب آن با دیگر قطعات ابعاد آن را بزرگتر کنید.


کمینه ضخامت دیواره ساپورت دار: ۰.۷ میلیمتر

دیواره ساپورت دار دیواره ای است که در دو یا چند لبه به دیواره های دیگر متصل باشد.

این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است. دیواره هایی که ضخامت پایین داشته باشند ممکن است هنگام برداشتن مدل از سینی پرینتر و یا هنگام پودرزدایی شکسته شوند.

همچنین مقاومت دیواره برای محصولاتی که نیاز به پولیش و رنگ دارند بسیار اهمیت دارد و امکان شکستن دیواره های نازک در این عملیات نیز وجود دارد.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت دیواره های خود با این ابعاد اطمینان حاصل نمایید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.

پیشگیری از تاب برداشتن دیواره ها در مدل های بزرگتر

بسته به هندسه قطعه، احتمال تاب برداشتن مدل های بزرگ که دیواره های نازک دارند وجود دارد. قطعه در دمای بالا جامد می شود و سپس دمای آن تا دمای اتاق پایین می آید که باعث انقباض می شود. این انقباض فشاری روی قطعه وارد می کند که می تواند باعث تاب برداشتن آن شود.برخی هندسه ها مانند قطعات صاف بلند بیشتر از بقیه در خطر تاب برداشتن قرار دارند. دیواره های بلندتر باید ضخیم تر از دیواره های کوتاه باشند.


کمینه ضخامت دیواره بدون ساپورت: ۰.۷ میلیمتر

دیواره بدون ساپورت، دیواره ای است که اتصال آن به دیواره های دیگر با یک لبه یا کمتر می باشد.

این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است. دیواره هایی که ضخامت پایین داشته باشند ممکن است هنگام برداشتن مدل از سینی پرینتر و یا هنگام پودرزدایی شکسته شوند.

همچنین مقاومت دیواره برای محصولاتی که نیاز به پولیش و رنگ دارند بسیار اهمیت دارد و امکان شکستن دیواره های نازک در این عملیات نیز وجود دارد.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت دیواره های خود با این ابعاد اطمینان حاصل کنید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه وایرهای ساپورت دار: ۰.۹ میلیمتر

یک وایر، قطعه ای است که طول آن بیش از دو برابر ضخامت آن می باشد. یک وایر ساپورت دار از دو طرف به دیواره ها متصل است.

این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است. وایرهایی که ضخامت پایین داشته باشند ممکن است هنگام برداشتن مدل از سینی پرینتر و یا هنگام پودرزدایی شکسته شوند.

همچنین مقاومت دیواره برای محصولاتی که نیاز به پولیش و رنگ دارند بسیار اهمیت دارد و امکان شکستن وایرهای نازک در این عملیات نیز وجود دارد.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت وایرهای خود با این ابعاد اطمینان حاصل کنید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد وایرهایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.

مدل های ضخیم تر سخت تر خم می شوند

انعطاف پذیری محصول به طراحی و سازه مدل بستگی دارد. هرچه ضخامت مدل شما بالاتر باشد انعطاف پذیری آن پایین می آید. فنری که ضخامت یک میلیمتری داشته باشد به راحتی فشرده و باز می شود اما فنری که ضخامت سه میلیمتری داشته باشد نیاز به نیروی بیشتری برای فشرده شدن دارد.


کمینه وایرهای بدون ساپورت: ۱.۰ میلیمتر

یک وایر، قطعه ای است که طول آن بیش از دو برابر ضخامت آن می باشد. یک وایر بدون ساپورت از یک طرف به دیواره متصل است.

این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است. وایرهایی که ضخامت پایین داشته باشند ممکن است هنگام برداشتن مدل از سینی پرینتر و یا هنگام پودرزدایی شکسته شوند.

همچنین مقاومت وایر برای محصولاتی که نیاز به پولیش و رنگ دارند بسیار اهمیت دارد و امکان شکستن وایرهای نازک در این عملیات نیز وجود دارد.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد وایرهایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه جزئیات بیرون آمده و فرورفته: ۰.۲ میلیمتر – برای نوشته قابل خوانش ۰.۵ میلیمتر

یک دیتیل، فیچری است که طول آن کمتر از دو برابر عرض آن باشد.

کمینه ابعاد جزئیات به کیفیت پرینتر بستگی دارد. اگر ابعاد جزئیات پایین تر از کیفیت پرینتر باشند ممکن است پرینتر نتواند آنها را به خوبی دربیاورد.

برای اینکه جزئیاتتان به خوبی دربیایند ابعاد آنها را بالاتر از این ابعاد درنظر بگیرید. ما ممکن است مدل هایی که جزئیاتی با ابعاد کوچکتر دارند را قبول نکنیم چرا که ممکن است محصول ساخته شده در اینگونه مدل ها با ایده شما بسیار فاصله داشته باشد.

اگر مدل شما جزئیاتی کوچکتر از این ابعاد دارد سعی کنید آنها را بزرگتر کرده یا از طرحتان حذف کنید.

عملیات پرداخت، ضخامت را کاهش داده و جزئیات تیز را نرم می کند

در پروسه پرداخت محصول تا ۰.۱ میلیمتر از سطح محصول شما تراشیده می شود. همچنین در این عملیات جزئیات تیز کمی نرم می شوند.


کمینه قطر حفره های تخلیه: ۴.۰ میلیمتر برای یک حفره تخلیه – ۲.۰ میلیمتر برای دو حفره یا بیشتر(برای محصولات بزرگتر از ۵۰x50x50 میلیمتر)

حفره های تخلیه امکان خروج مواد استفاده نشده در داخل قطعات توخالی را به وجود می آورند.

در محصولاتی که با تکنولوژی SLS ساخته می شوند معمولا در فضاهای خالی درون قطعه مقداری پودر اضافی محصور می شود که باید از قطعه نهایی خارج شود.

حفره های تخلیه برای قطعاتی که بخش های توخالی دارند امکان خروج این مواد را فراهم می کنند، در صورت نبود حفره این حجم ماده اضافی در قطعه محصور می شود و باعث بالا رفتن هزینه ی مواد اولیه و وزن محصول می شود.

برای رسیدن به یک محصول خوب بهتر است حفره هایتان از این ابعاد بزرگتر باشد تا پودر اضافی بتواند از آنها خارج شود. وجود چند حفره کار را ساده تر می کند و نتیجه ی بهتری می دهد. اگر حفره هایتان به اندازه کافی بزرگ نیستند می توانید آنها را بزرگتر کرده، به تعداد آنها اضافه کنید یا آن قسمت از مدلتان را پر کنید.

گذاشتن حفره ها در نقاط مقابل یکدیگر به فرآیند خروج پودر کمک زیادی می کند.

یک حفره تخلیه در ته یک قسمت مدل نمی تواند همه ی مواد آن منطقه را تخلیه کند چرا که موادی که در اطراف حفره هستند به خوبی خالی نمی شوند، در کل بهتر است از چند حفره تخلیه استفاده کرد.

اگر حفره های تخلیه شما از این اندازه ها کوچکتر هستند می توانید آنها را بزرگتر کرده، حفره های بیشتری برای مدل در نظر بگیرید یا فضای خالی را پر کنید.


فضاهای خالی: ۰.۵ میلیمتر

فضای خالی میان دو دیواره، وایر و یا قطعات جدا از هم.

فرآیند پرینت نایلون PA12 با سیستم SLS انجام می شود که از یک لیزر برای ذوب کردن و به هم چسباندن پودر ها استفاده می کند، اگر فضای خالی بین چند فیچر بیش از حد کوچک باشد ممکن است در فرآیند پرینت به هم بچسبند.

برای اطمینان از ساخت موفق محصولتان از اینکه فواصل خالی بین دیواره ها ، وایرها و قطعات بیش از میزان حداقلی می باشد اطمینان حاصل کنید. اگر فضای خالی شما کوچکتر از این مقدار است، سعی کنید فاصله را بیشتر کرده و یا اگر جدا بودن فیچرها ضروری نیست ، آنها را با هم ترکیب کنید.


نکات طراحی

خطوط پرینت یا خاصیت “پلکانی”

در برخی مدل هایی که با تکنولوژی SLS ساخته می شوند، حالتی پلکانی دیده می شود که میزان آن بستگی به شکل و جهت گیری مدل در سینی ساخت دارد. این پدیده به دلیل طبیعت ساخت لایه به لایه این تکنولوژی ایجاد می شود، ضخامت این لایه ها حدود ۰.۱۲ میلیمتر است.


اطلاعات ماده

خصوصیات ظاهری و حسی

PA-12 بسیار بادوام است و برای کاربردهای بسیار متنوعی از قاب گوشی تا جواهرآلات ، کوادکوپتر ها و حتی محصولات پوشیدنی می تواند استفاده شود. این ماده در ضخامت های پایین قابلیت انعطاف پذیری بسیار مناسبی دارد و در ضخامت های بالا مقاومت سازه ای قابل قبولی ارایه می کند.

این ماده به طور عادی به رنگ سفید است اما به سادگی می توان آن را رنگ کرد.

حمل و مراقبت

این ماده قابل شستشو با ماشین ظرفشویی است و تماس مداوم آن با پوست بدن مشکلی ایجاد نمی کند. PA-12 قابل بازیافت نیست و برای استفاده به عنوان ظرف غذا توصیه نمی شود.

پرینت سه بعدی SLS

پرینت سه بعدی SLS


شیوه ی پرینت سه بعدی

برای پرینت سه بعدی با این ماده،پروسه پرینت با یک سینی ساخت پوشیده از پودر شروع شده و با تابش اشعه لیزر، پودرها به صورت لایه به لایه ذوب شده و به هم متصل می شوند. به خاطر لایه لایه بودن این پروسه ، در برخی محصولات حالتی پلکانی مشاهده می شود. میزان پلکانی بودن محصول به جهت گیری و نوع مدل بستگی دارد. ما سعی می کنیم جهت گیری مدل شما را در بهینه ترین حالت بگذاریم تا این اثر کمتر در محصول دیده شود.

 

۰/۵ (۰ Reviews)

نظرات کاربران