خدمات اسکن سه بعدی

استفاده از اسکنر برای تولید فایل سه بعدی

کاربردهای اسکنرهای سه بعدی در تولید فایل سه بعدی متناسب با تکنولوژی اسکنر متفاوت است. این که برای چه منظوری می‌خواهید از اسکنر سه بعدی استفاده کنید را انتخاب کنید و مراحل را ادامه دهید.

اسکن سه بعدی انسان

این اسکنرهای از تکنیک فتوگرامتری برای اسکن سه بعدی استفاده می‌کنند و با استفاده از دوربین عکاسی کار اسکن انجام می‌شود. اگر می‌خواهید خودتان و یا اطرافیانتان را اسکن سه بعدی کنید از این شیوه اسکن استفاده کنید.

اسکن سه بعدی صنعتی و هنری

این اسکنرها بسیار دقیق هستند و مش دقیقی به دست می‌آورند. این دسته از اسکنرهای معمولاً دستی هستند و فرد آن را به دور جسم مورد نظر می‌چرخاند.

اسکن سه بعدی دندان‌پزشکی

اگر دندان‌ساز و یا دندان‌پزشک هستید و می‌خواهید با دندانسازی دیجیتال فایل دندان را طراحی کنید از اسکنرهای دندان‌پزشکی استفاده کنید. این اسکنرهای یا کست گچی را اسکنر می‌گیرند و یا داخل دهانی هستند.