پرینت سه بعدی پلی جت | راهنمای طراحی و انتخاب مواد اولیه

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶/توسط پدرام کریمی

طراحی سه بعدی برای پرینت تمام رنگی | ماده سنگ ماسه

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط پدرام کریمی

طراحی سه بعدی برای پرینت نایلون PA-12

خرداد ۶, ۱۳۹۶/توسط پدرام کریمی

طراحی سه بعدی برای پرینت فولاد(Stainless Steel)

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶/توسط پدرام کریمی

طراحی سه بعدی برای پرینت با رزین ریخته گری

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶/توسط پدرام کریمی

راهنمای طراحی مدل سه بعدی برای ماده PLA

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶/توسط پدرام کریمی

پرینت سه بعدی با Rhinoceros – قسمت ششم

آذر ۱, ۱۳۹۵/توسط پدرام کریمی

پرینت سه بعدی با Rhinoceros – قسمت پنجم

آذر ۱, ۱۳۹۵/توسط پدرام کریمی

پرینت سه بعدی با Rhinoceros – قسمت چهارم

آبان ۲۹, ۱۳۹۵/توسط پدرام کریمی

پرینت سه بعدی با Rhinoceros – قسمت سوم

آبان ۲۹, ۱۳۹۵/توسط پدرام کریمی

پرینت سه بعدی با Rhinoceros – قسمت دوم

آبان ۲۴, ۱۳۹۵/توسط پدرام کریمی

پرینت سه بعدی با Rhinoceros – قسمت اول

آبان ۲۲, ۱۳۹۵/توسط پدرام کریمی
بارگذاری موارد بیشتر