آدرس: تهران – خیابان استاد مطهری، تقاطع سهروردی، پلاک ۹۴، طبقه اول

تلفن تماس با دفتر :

۰۲۱-۴۲۶۳۸۲۶۹

تلفن همراه و تلگرام ارتباط با مشتریان :

۰۹۳۶۳۰۳۸۴۱۸

تلفن همراه مدیر ارتباط با مشتری :

۰۹۳۶۰۳۵۴۴۰۴

ایمیل: info at 3DFAST.ir

به ما ایمیل بفرستید