متریال های پرینت سه بعدی

جستجو کنید تا مواد ایده آل خود را برای تولید بیابید

مشخصات

تکنولوژی

صنعت

رنگ ها

چاپ سه بعدی درجه صنعتی انعطاف پذیر برای هوافضا با رنگ سفید

PA12

PLA

Transparent resin

Tough Resin