ویژگی محصولات تولید شده با پرینتر سه بعدی این است که این محصولات فقط برای شخص شما ساخته می شوند. پابند های اختصاصی پرینت سه بعدی شده می تواند هدیه های مناسبی برای عشق شما باشد.

پابند (2)