پرینتر سه بعدی دستگاهی است که مدل سه بعدی رایانه ای را تبدیل به جسم فیزیکی قابل لمس می کند. بسته به مواد اولیه و کاربر مورد نظر می بایست پرینتر مناسب را انتخاب نمود.

پرینتر سه بعدی (1–16 از 31)