نوید مسلمی نیا
سرپرست کل
@navid
#8354

با استفاده ار پرینتر سه بعدی formlabs آیا می توان قالب اکشن فیگور نیز تولید کرده تا بتوان با تعداد اکشن فیگورها را تولید کرد؟