IT Expert
سرپرست کل
@mostafa
#7300

بله. فرملبز می تواند مجسمه های سه بعدی رزینی تک رنگ اما با جزییات به شدت بالا تولید کند. پروسه پست پروسس یا پردازش پس از تولید در تولید مجسمه تمام رنگی با این روش به شدت پر اهمیت است. می توان با اطمینان گفت که تولید اکشن فیگورهای با کیفیت با پرینترهای سه بعدی SLA از پرینترهای تمام رنگی بایندرجت جذاب تر و ماندگارتر است.