مصطفی شهرمیانی
مشارکت کننده
@3dfast-irgmail-com
#10475

سلام. نه متاسفانه. هنوز این دستگاه به بازار عرضه نشده اما مسلما به محض ورود به بازار به سرعت به ایران و به امید خدا به تری دی فست می رسه.