پرینت سه بعدی پودری و رزینی و فیلامنتی

پرینت سه بعدی پودری SLS – پرینت سه بعدی رزینی DLP – پرینت سه بعدی فیلامنتی FDM

قیمت پرینت سه بعدی | هزینه خدمات پرینت پودری، رزینی، فیلامنتی | نکات طراحی برای پرینترهای سه بعدی

پرینت سه بعدی FDM/FFF

۱۲۰۰۰ T


پرینت با استفاده از فیلامنت های ترموپلاستیک

این نوع تکنولوژِی ساعتی ۱۲ هزار تومان می‌باشد


برای معماری و ماکت سازی و نمونه اولیه

در ۱۲ رنگ متنوع

پرینت سه بعدی DLP/SLA

۳۰۰۰۰ T


پرینت با رزین های فتوپولیمر

این نوع تکنولوژِی گرمی ۳۰ هزار تومان می‌باشد


مناسب برای طلاوجواهرسازی

مناسب برای دندانپزکشی

پرینت سه بعدی SLS

۱۰۰۰ T


پرینت با استفاده از تابش لیزر به پودر

این نوع تکنولوژِی سانتی متر مکعبی ۱۰۰۰ هزار تومان می‌باشد


کیفیت سطح بالا

مناسب برای نمونه سازی قطعات پیچیده