پرینت سه بعدی پودری و رزینی و فیلامنتی

پرینت سه بعدی پودری SLS – پرینت سه بعدی رزینی DLP – پرینت سه بعدی فیلامنتی FDM

قیمت پرینت سه بعدی | هزینه خدمات پرینت پودری، رزینی، فیلامنتی | نکات طراحی برای پرینترهای سه بعدی

پرینت سه بعدی FDM/FFF

۱۲۰۰۰ T


پرینت با استفاده از فیلامنت‌های ترموپلاستیک

این نوع تکنولوژِی ساعتی ۱۲ هزار تومان است


برای معماری و ماکت‌سازی و نمونه اولیه

در ۱۲ رنگ متنوع

پرینت سه بعدی DLP/SLA

۳۰۰۰۰ T


پرینت با رزین‌های فتوپولیمر

این نوع تکنولوژِی گرمی ۳۰ هزار تومان است


مناسب برای طلاوجواهرسازی

مناسب برای دندان‌پزشکی

پرینت سه بعدی SLS

۱۰۰۰ T


پرینت با استفاده از تابش لیزر به پودر

این نوع تکنولوژِی سانتی‌متر مکعبی ۱۰۰۰ هزار تومان است


کیفیت سطح بالا

مناسب برای نمونه‌سازی قطعات پیچیده