پرینت سه بعدی سیمان

گروه کالیفرنیایی emerging objects پاویون BLOOM را با استفاده از ۸۴۰ بلوک سیمانی منحصر به فرد پرینت سه بعدی سیمان را انجام داده اند.

این پاویون بر اساس الگویی که از یک گل تایلندی گرفته شده است ساخته شده است. این پاویون که ۲.۷ متر ارتفاع دارد پارادایم جدیدی در راه های ساخت ارائه کرده است. این پروژه با همکاری دانشکده طراحی محیطی دانشگاه برکلی و شرکت ۳Dsystems انجام شده است.

 

 

این پروژه با همکاری دانشکده طراحی محیطی دانشگاه برکلی و شرکت ۳Dsystems انجام شده است.

 

نظرات کاربران