در بازی ویدیویی GTA V هم می توانید فیجت اسپینر داشته باشید!

فیجت اسپینر در بازی ویدیویی GTA V

به تازگی مود جدیدی برای بازی ویدیویی پرطرفدار GTAV منتشر شده است که امکان خرید و استفاده از فیجت اسپینر در بازی ویدیویی GTA V به بازی اضافه می کند! البته اسپینرها

در بازی به عنوان اسلحه شناخته می شوند و ممکن است به خاطر حملشان دستگیر  شوید. همچنین با پرتاب فیجت اسپینر می توانید انفجار ایجاد کنید. در ویدیو می توانید این مود را ببینید:

به تازگی مود جدیدی برای بازی ویدیویی پرطرفدار GTA V منتشر شده است که امکان خرید و استفاده از اسپینرها را به بازی اضافه می کند! البته اسپینرها در بازی به عنوان اسلحه شناخته می شوند و ممکن است به خاطر حملشان دستگیر شوید. همچنین با پرتاب اسپینر می توانید انفجار ایجاد کنید.

در بخش فیجت سایت ما می توانید در مورد اسپینرها بیشتر بدانید.

نظرات کاربران