آیا اسپینر برای تمرکز کودکان مفید است؟

اسپینر برای تمرکز کودکان

بسیاری از کودکان از والدین خود فیجت اسپینر می خواهند. بیشتر کودکان در دوره راهنمایی طرفدار اسپینرها هستند؛ به همین خاطر اکثر معلم ها نمیدانند که اجازه ورود اسپینر به کلاس را بدهند یا خیر.

اسپینر خودتان را بسازید

میزبان ما، اسکات سایمون می گوید:

من هم اکنون سرگرم بازی با یکی از آنها هستم که شبیه یک فلورسنت سبز و فقط در حال چرخیدن است. باورش بسیار سخت بود ولی الان می فهمم که سرگرمی بسیار جالبی است. هوس استفاده از این سرگرمی کمی برایم بحث برانگیز شد. تا زمانی که مشاهده کردم تعدادی از همکارانم پست هایی ناراحت کننده در فیسبوک در مورد تاثیر اسپینرها در کودکان خود، گذاشته اند.

اسکات هنسلی: مدتی پیش وفتی بچه هایم به خانه آمدند، فقط در مورد اسپینرها با یکدیگر حرف می زدند.

جیزل گریسون: وقتی به کودکانم اجازه استفاده از پولشان را دادم، آنها ۱۰ عدد از اسپینرها را سفارش دادند.

سایمون در جواب همکاران خود می نویسد: فیجت اسپینرها وسایلی برای کنترل تمرکز در محل کار یا کلاس هستند. اما آیا واقعا این اسپینرها ذهن را منحرف می کنند؟

استیون فرانک: من قبلا هواس پرتی بین دانش آموزانم مشاهده می کردم؛ اما به وسیله این اسپینرها کمی تمرکزشان در کلاس بهتر شده. من از آنها انتظار ندارم که بهترین باشند. اما اگر وسیله باشد که فقط با چرخش، تمرکزشان بیشتر شود، به نظر من بهترین وسیله ممکن است.

۰/۵ (۰ Reviews)

نظرات کاربران