طراحی سه بعدی برای پرینت با رزین ریخته گری

پرینت سه بعدی و نکات طراحی برای رزین های ریخته گری

انواع زیادی از مواد مصرفی هستند که پرینتر های سه بعدی از آن تغذیه می کنند اما تعداد کمی از آنها برای قالب گیری قطعات کوچک کاربرد دارند. قالب گیری پرینت سه بعدی برای ساخت قطعاتی مانند جواهرآلات نیازمند ماده ای است که به راحتی پس از قالب گیری از حجم ایجاد شده جدا شود.  جزئیات بالا و سطوح بدون نقص نیز از ویژگی هایی است که باید این مواد داشته باشند.
از معمول ترین مواد برای قالب گیری انواع رزین و وَکس هستند.این قطعات معمولا با پرینترهای لیزری و نوری DLP و SLA تولید می شوند.

در طراحی برای پرینت سه بعدی با هریک از این ماده ها نکات خاصی را باید رعایت کرد که پرینت سه بعدی آن ها هرچه بهتر  و باکیفیت تر انجام شود. در ادامه ویژگی های ماده رزین قالب گیری پرینت سه بعدی و نکاتی که هنگام طراحی برای ساخت با این ماده باید رعایت کرد را آورده ایم.

قالب گیری پرینت سه بعدی

قالب گیری پرینت سه بعدی


بیشینه ابعاد جعبه : ۷۵x75x50 میلیمتر

برای اینکه بتوان یک محصول را پرینت سه بعدی کرد، هرکدام از قطعات آن باید در یک جعبه با این ابعاد حدودی جای شوند.

در ماده رزین قالب گیری پرینت سه بعدی ابعاد تعیین کننده بستگی به پرینتر سه بعدی ای دارد که محصول شما را پرینت می کند.

برای ساخت موفقیت آمیز محصول شما، از تناسب ابعاد آن با پرینتر سه بعدی اطمینان حاصل کنید. اگر ابعاد محصولتان بزرگترین از این ابعاد می باشد، می توانید مقیاس مدل خود را کوچکتر کنید یا مدل خود را چند قطعه کنید تا پس از ساخت این قطعه ها را بتوانید به هم متصل کنید.


کمینه ابعاد جعبه : مجموع سه بعد (X+Y+Z) بزرگتر یا مساوری ۱۲ میلیمتر

برای ساخت محصول، هر کدام از قطعات آن باید بزرگتر از این ابعاد باشند.

برای رزین ، این ابعاد به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت قطعات کوچک بستگی دارد.

برای اینکه مطمئن باشید محصول شما به خوبی ساخته می شود، از بزرگتر بودن قطعات محصول خود نسبت به این ابعاد حداقلی اطمینان حاصل کنید.

اگر مدلی دارید که کوچکتر از این ابعاد است، می توانید با بالا بردن مقیاس،ضخامت یا ترکیب آن با دیگر قطعات ابعاد آن را بزرگتر کنید.


کمینه ضخامت دیواره ساپورت دار: ۰.۵ میلیمتر – مناسب برای قالب گیری ۰.۶ میلیمتر

دیواره ساپورت دار دیواره ای است که در دو یا چند لبه به دیواره های دیگر متصل باشد.

برای رزین  این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است.

دیواره هایی که ضخامتشان کمتر از این مقدار باشد در فرآیند تمیزکاری ممکن است بشکنند.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت دیواره های خود با این ابعاد اطمینان حاصل نمایید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه ضخامت دیواره بدون ساپورت: ۰.۶ میلیمتر – مناسب برای قالب گیری: ۰.۶ میلیمتر

دیواره بدون ساپورت، دیواره ای است که اتصال آن به دیواره های دیگر با یک لبه یا کمتر می باشد.
برای رزین  این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است.

دیواره هایی که ضخامتشان کمتر از این مقدار باشد در فرآیند تمیزکاری ممکن است بشکنند.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت دیواره های خود با این ابعاد اطمینان حاصل کنید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه وایرهای ساپورت دار: ۰.۵ میلیمتر – مناسب برای قالب گیری: ۰.۸ میلیمتر

یک وایر، قطعه ای است که طول آن بیش از دو برابر ضخامت آن می باشد. یک وایر ساپورت دار از دو طرف به دیواره ها متصل است.

برای رزین این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است.

وایر هایی که ضخامتشان کمتر از این مقدار باشد در فرآیند تمیزکاری ممکن است بشکنند.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته می شود، از تناسب ضخامت وایرهای خود با این ابعاد اطمینان حاصل کنید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه وایرهای بدون ساپورت: ۰.۸ میلیمتر  – مناسب برای قالب گیری: ۱ میلیمتر

یک وایر، قطعه ای است که طول آن بیش از دو برابر ضخامت آن می باشد. یک وایر بدون ساپورت از یک طرف به دیواره متصل است.

برای رزین این میزان وابسته به توانایی پرینتر سه بعدی در ساخت چزئیات و امکان تمیز کردن مدل بدون مشکل است.

وایر هایی که ضخامتشان کمتر از این مقدار باشد در فرآیند تمیزکاری ممکن است بشکنند.

برای اطمینان از اینکه محصول شما به خوبی ساخته  می شود، از تناسب ضخامت وایرهای خود با این ابعاد اطمینان حاصل کنید.

اگر این ضخامت کمتر از کمینه ضخامت می باشد دیواره هایتان را ضخیم تر کنید و یا از یک تکنولوژی دیگر برای پرینت مدلتان استفاده کنید.


کمینه جزئیات بیرون آمده و فرورفته: ۰.۱ میلیمتر – مناسب برای قالب گیری: ۰.۳ میلیمتر

                                                                                                       

یک دیتیل، فیچری است که طول آن کمتر از دو برابر عرض آن باشد. دیتیل

برای رزین، کمینه ابعاد جزئیات به کیفیت پرینتر بستگی دارد. اگر ابعاد جزئیات پایین تر از کیفیت پرینتر باشند ممکن است پرینتر نتواند آنها را به خوبی دربیاورد.

برای اینکه جزئیاتتان به خوبی دربیایند ابعاد آنها را بالاتر از این ابعاد درنظر بگیرید. ما ممکن است مدل هایی که جزئیاتی با ابعاد کوچکتر دارند را قبول نکنیم چرا که ممکن است محصول ساخته شده در اینگونه مدل ها با ایده شما بسیار فاصله داشته باشد.

اگر مدل شما جزئیاتی کوچکتر از این ابعاد دارد سعی کنید آنها را بزرگتر کرده یا از طرحتان حذف کنید.


کمینه حفره های تخلیه: ۴.۰ میلیمتر برای یک حفره – ۲.۰ میلیمتر برای دو حفره یا بیشتر

حفره های تخلیه امکان خروج مواد استفاده نشده در داخل قطعات توخالی را به وجود می آورند.

در محصولات رزینی معمولا در فضاهای خالی درون قطعه مقداری رزین اضافی محصور می شود که باید از قطعه نهایی خارج شود.

حفره های تخلیه برای قطعاتی که بخش های توخالی دارند امکان خروج این مواد را فراهم می کنند، در صورت نبود حفره این حجم ماده اضافی در قطعه محصور می شود و باعث بالا رفتن هزینه ی مواد اولیه و وزن محصول می شود و می تواند مشکلات زیادی به وجود آورد.

برای رسیدن به یک محصول خوب بهتر است حفره هایتان از این ابعاد بزرگتر باشد تا ماده ساپورت بتواند از آنها خارج شود. وجود چند حفره کار را ساده تر می کند و نتیجه ی بهتری می دهد. اگر حفره هایتان به اندازه کافی بزرگ نیستند می توانید آنها را بزرگتر کرده، به تعداد آنها اضافه کنید یا آن قسمت از مدلتان را پر کنید.

گذاشتن حفره ها در نقاط مقابل یکدیگر به فرآیند خروج رزین کمک زیادی می کند.

گذاشتن یک حفره تخلیه در ته یک قسمت مدل نمی تواند همه ی مواد آن منطقه را تخلیه کند چرا که موادی که در اطراف حفره هستند به خوبی خالی نمی شوند، در کل بهتر است از چند حفره تخلیه استفاده کرد.


فضاهای خالی: ۰.۱ میلیمتر – مناسب برای قالب گیری: ۰.۳ میلیمتر

فضای خالی میان دو دیواره، وایر و یا قطعات جدا.

اگر فضای خالی بین چند فیچر بیش از حد کوچک باشد ممکن است در فرآیند پرینت به هم بچسبند.

برای اطمینان از ساخت موفق محصولتان از اینکه فواصل خالی بین دیواره ها ، وایرها و قطعات بیش از میزان حداقلی می باشد اطمینان حاصل کنید. اگر فضای خالی شما کوچکتر از این مقدار است، سعی کنید فاصله را بیشتر کرده و یا اگر جدا بودن فیچرها ضروری نیست ، آنها را با هم ترکیب کنید.


قالب گیری پرینت سه بعدی

قالب گیری پرینت سه بعدی


اطلاعات ماده

خصوصیات ظاهری و حسی

رزین قالب گیری پرینت سه بعدی به رنگ های مختلفی می تواند باشد و سطح نرم و صیقلی دارد. رنگ آن می تواند شفاف یا مات باشد و بسیار شکننده است.

حمل و مراقبت

رزین بسیار شکننده و آسیب پذیر است، باید با مراقبت جابجا شود.

رزین در برابر تغییرات دمایی بسیار حساس است و در سرما بسیار شکننده می شود. در دمای ۶۰ درجه نرم شده و در دمای ۸۰ درجه ذوب می شود. همچنین این ماده در طول زمان به آرامی تغییر شکل پیدا می کند پس بهتر است پس از تولید محصول وَکس هرچه زودتر عملیات قالب گیری را انجام دهید.


شیوه ی پرینت سه بعدی

برای قالب گیری پرینت سه بعدی قطعات با استفاده از تکنولوژی SLA و DLP ساخته می شوند. در این تکنولوژی با تاباندن اشعه ماورابنفش به مخزن، بخش هایی از رزین در واکنش با تابش اشعه جامد می شود تا حجم محصول تولید شود.

این عمل به صورت لایه لایه تکرار می شود و مقاطع مختلف محصول را با دقت بالا شکل می دهد. دقت این نوع پرینت بسیار بالاتر (تا ۵۰ میکرون) از تکنولوژی های دیگر است

 

۰/۵ (۰ Reviews)

نظرات کاربران