طراحی سه بعدی

 

 

اولین قدم برای ساخت ایده تان طراحی و مدل سازی سه بعدی است.

اگر امکان طراحی مدل سه بعدی ندارید می توانید یک طراح سه بعدی استخدام کنید.

 

 

طراح جواهر و اکسسوری

Rhinoceros   Matrix

 

طراح و ایده پرداز جواهر و اکسسوری

Rhinoceros   Matrix

 

طراح و سازنده جواهرآلات

فرین گالری

Rhinoceros   Matrix

دانشجوی طراحی صنعتی

طراح محصول، مهندسی معکوس و پست پروسس

Rhinoceros   Solidworks

دانشجوی طراحی صنعتی

طراح و ایده پرداز محصول

Rhinoceros   Solidworks

طراح صنعتی

طراح و ایده پرداز محصول

Rhinoceros   Solidworks

فارق التحصیل معماری

طراح تعاملی، پارامتریک و الگوریتمیک

Rhinoceros   ۳DsMax   Grasshopper   Sketchup   Revit

فارق التحصیل معماری

معمار و ایده پرداز

Rhinoceros   Sketchup

فارق التحصیل معماری

معمار و طراح پارامتریک و الگوریتمیک

 Rhinoceros   Sketchup   Grasshopper   Revit   Processing

دانشجوی طراحی صنعتی

طراح صنعتی، طراحی محصول و مهندسی معکوس

Catia

دانشجوی مکانیک

 مهندسی معکوس ، طراحی فضاهای پارامتریک

Catia

طراح صنعتی، طراحی محصول و مهندسی معکوس

کار با ابر نقاط

Catia

دانشجوی مکانیک

 مهندسی معکوس ، طراحی فضاهای پارامتریک

Catia

فارق التحصیل معماری

معمار و طراح پارامتریک و الگوریتمیک

Rhinoceros   Sketchup   Grasshopper   Revit   Processing

فارق التحصیل معماری

طراح تعاملی، پارامتریک و الگوریتمیک

Rhinoceros   ۳DsMax   Grasshopper   Sketchup   Revit

ایده نو

طراحی شخصیت و طراحی مجسمه از روی تصویر

ZBrush

طراح محصول و فیگور

طراحی شخصیت و محصولات فیگوراتیو

ZBrush

طراح دو بعدی و سه بعدی، تبلیغاتی

طراحی سه بعدی شخصیت و محصولات فیگوراتیو

ZBrush   ۳DsMax