ساپورت گذاری در پرینت سه بعدی

زاویه های تنـد (۴۵>) در زمان ساخـت مدل دچـار ریختگی می شوند و کیـفیت محصول را پایین می آورند. نرم افزارهای پرینت سه بعدی با تشخیص این نقاط ساپورت گذاری می کنند. در برخی مـوارد اپـراتور چاپ برای بـهبود بیشـتر کیفیت مـحصول، ساپورت هـای دستی (بدون دخالت نرم افزار) به مـدل اضافه می کند. ساپورت ها معمولا از جنسی جز جنس اصلی مدل ساخته می شوند تا هنگام جدا شدن آسیبی به محصول پرینت شده وارد نشود. یکی از متریال های فوق العاده برای ساپورت گذاری PVA است. حلال این متریال آب می باشد. بنابراین اگر ساپورت ها با PVA ساخته شده باشند بعد از قرار دادن مدل پرینت شده در آب به راحتی جدا می شوند و عملا ساپورت ها هیچ آسیبی به مدل وارد نمی کنند. البته باید به این نکته توجه کرد که پرینترهایی می توانند ساپورت ها را با متریال دیگری پرینت کنند که دو اکسترودر باشند و بتوانند از ۲ متریال مختلف تغذیه کنند. در پرینترهای یک اکسترودر (که اغلب مدل های موجود را شامل می شود) ساپورت ها از جنس مدل ساخته می شوند و پس از پرینت با استفاده از ابزارهای ساده و یا بدون هیچ ابزاری از مدل جدا می شوند.

توجه کنید قبل از شروع پروژه طراحی سه بعدی به زاویه های مدل و شیب منفی آن دقت کنید.

3dfast-support-remove

ساپورت گذاری در پرینت سه بعدی

 قرار دادن درست مدل در پرینتر سه بعدی تاثیر زیادی در ساپورت گذاری ها دارد. هر چه میزان ساپورت ها بیشتر باشد تایم پرینت افزایش پیدا می کند.

ساپورت گذاری در پرینت سه بعدی

ساپورت گذاری در پرینت سه بعدی

 

برای اطلاعات کامل تر در مورد سازه ساپورت در پرینت سه بعدی می توانید این بخش از مدرسه پرینت سه بعدی را مطالعه کنید.

خدمات پرینت سه بعدی 3DFAST

خدمات پرینت سه بعدی ۳DFAST