این مرکز کار خود را به صورت حرفهای در زمینه پرینتر های سه بعدی، اسکنر های سه بعدی و مواد اولیه پرینتر های سه بعدی پس از یک سال تحقیق مداوم در سال ۱۳۹۲ شروع کرده است. این سیستم متشکل شده است از کارشناسان و مهندسان خبره ای که در زمینه های نرم افزار ، سخت افزار ، مکانیک ، مواد ، شیمی ،نرم افزار های سه بعدی دارای سابقه ی درخشانی هستند.


تکنولوژی ها و خدمات این مجموعه:

Fused Deposition Modeling    Stereolithography        خدمات طراحی سه بعدی