نوشته های پدرام کریمی

شیوه های مختلف پرینت سه بعدی ماکت های معماری

ماکت سازی ارزان قیمت می توانند در فازهای مختلف طراحی برای امتحان الترناتیوهای مختلف طراحی استفاده شوند. اگر جزئیات ماکت  شما بالاست، در ساخت ماکت استفاده از یک پرینتر سه بعدی قابل اطمینان و باکیفیت برای رسیدن به کیفیت قابل قبول اهمیت بالایی دارد. بزرگترین ابعاد قابل ساخت پرینترهای سه بعدی برای ساخت ماکت های معماری […]