نوشته های پدرام کریمی

پاویون VULCAN

پاویون VULCAN بزرگترین پاویون ساخته شده با استفاده از چاپ سه بعدی است و به دلیل اندازه ی خود در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. این سازه در سال ۲۰۱۵ برای نمایشگاه طراحی پکن ساخته شده است.   پاویون از ۱۰۸۶ عنصر چاپ شده ی منحصر به فرد ساخته شده است که در کنار […]

چیدمان پرینت سه بعدی برای حفظ تنوع زیستی زمین

گروه معماری Timothy Hatton برای نودمین سالروز David Attenborough با استفاده از پرینت سه بعدی یک چیدمان پیچیده کریسمسی ساخته اند که کاملا” از مواد بازیافتی پرینت شده است. این پروژه بر اهمیت حفاظت از محیط طبیعی تاکید دارد و یکی از پروژه هایی است که بعد ظریف و زیبای چاپ سه بعدی را نشان می […]