پرینت سه بعدی در فیلم های استاپ موشن کاربرد زیادی پیدا کرده است و بسیاری از سازندگان به جای روند وقت گیر ساخت دستی اجسام برای هر فریم، به پرینت سه بعدی روی آورده اند. یکی از اولین استاپ موشن هایی که در آن از پرینت سه بعدی استفاده شد فیلم دو ثانیه ای “خرس های روی پله ها” بود.

Bears on Stairs یا خرس ها روی پله ها نام انیمیشن استاپ موشن کوتاهی است که توسط استودیوی DBLG در لندن ساخته شده است. برای ساخت این استاپ موشن ، ۵۰ مجسمه در وضعیت های مختلف پرینت سه بعدی شده و از هرکدام در یک زاویه معین عکس گرفته شده است.

سپس با چیدن این عکس ها پشت سر هم یک فیلم کوتاه دو ثانیه ای ساخته شده است.

روند ساخت را می توانید در فیلم زیر مشاهده کنید: