GTA-City

مود اسپینر GTA

به تازگی مود جدیدی برای بازی ویدیویی پرطرفدار GTA V منتشر شده است که امکان خرید و استفاده از اسپینرها را به بازی اضافه می کند! البته اسپینرها در بازی به عنوان اسلحه شناخته می شوند و ممکن است به خاطر حملشان دستگیر شوید. همچنین با پرتاب فیجت اسپینر می توانید انفجار ایجاد کنید. در ویدیو می توانید این مود را ببینید:

به تازگی مود جدیدی برای بازی ویدیویی پرطرفدار GTA V منتشر شده است که امکان خرید و استفاده از اسپینرها را به بازی اضافه می کند! البته اسپینرها در بازی به عنوان اسلحه شناخته می شوند و ممکن است به خاطر حملشان دستگیر شوید. همچنین با پرتاب اسپینر می توانید انفجار ایجاد کنید.

در بخش فیجت سایت ما می توانید در مورد اسپینرها بیشتر بدانید.