پاویون VULCAN بزرگترین پاویون ساخته شده با استفاده از چاپ سه بعدی است و به دلیل اندازه ی خود در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

این سازه در سال ۲۰۱۵ برای نمایشگاه طراحی پکن ساخته شده است.

پاویون از ۱۰۸۶ عنصر چاپ شده ی منحصر به فرد ساخته شده است که در کنار هم فضایی به طول هشت متر و ارتفاع سه متر را پوشش می دهند.

۱۰۲۳ چند وجهی از اجزای تشکیل دهنده این سازه هستند‏. این سازه سه بازو دارد که متقارن هستند و به دلیل این تقارن مدولی قابل گسترش ایجاد کرده است که با ادامه این سازه از طرف هر بازو می توان فضای بزرگتری را پوشش داد.

ساخت قطعات پاویون با استفاده از بیست پرینتر FDM سی روز و سرهم کردن آن دوازده روز به طول انجامیده است.

طراحی این سازه بر اساس هندسه ی پیله ی کرم ابریشم توسط گروه چینی LCD انجام شده است.

پاویون Vulcan به خاطر اندازه بزرگ خود‏ جایزه گینس را در زمینه سازه های پرینت سه بعدی دریافت کرده است.