گروه کالیفرونیایی ایمرجین آبجکتز emerging objects پاوین BLOOM را با استفاده از ۸۴۰ بلوک سیمانی پرینت سه بعدی شده ساخته است. این پاویون بر اساس الگویی که از یک تایلندی گرفته شده است ساخته شده است. این پاویون که ۲٫۷ متر ارتفاع دارد پارادیام جدیدی در راه های ساخت ارائه کرده است. این پروژه با همکاری دانشکده طراحی محیطی دانشگاه برکلی و شرکت ۳Dsystems انجام شده است.