ساپورت گذاری در پرینت سه بعدی

زاویه های تنـد (۴۵>) در زمان ساخـت مدل دچـار ریختگی می شوند و کیـفیت محصول را پایین می آورند. نرم افزارهای چاپ سه بعدی با تشخیص این نقاط ساپورت گذاری می کنند. در برخی مـوارد اپـراتور چاپ برای بـهبود بیشـتر کیفیت مـحصول، ساپورت هـای دستی (بدون دخالت نرم افزار) به مـدل اضافه می کند. ساپورت ها معمولا از جنسی جز جنس اصلی مدل ساخته می شوند تا هنگام جدا شدن آسیبی به محصول پرینت شده وارد نشود. یکی از متریال های فوق العاده برای ساپورت گذاری PVA است. حلال این متریال آب می باشد. بنابراین اگر ساپورت ها با PVA ساخته شده باشند بعد از قرار دادن مدل پرینت شده در آب به راحتی جدا می شوند و عملا ساپورت ها هیچ آسیبی به مدل وارد نمی کنند. البته باید به این نکته توجه کرد که پرینترهایی می توانند ساپورت ها را با متریال دیگری پرینت کنند که دو اکسترودر باشند و بتوانند از ۲ متریال مختلف تغذیه کنند. در پرینترهای یک اکسترودر (که اغلب مدل های موجود را شامل می شود) ساپورت ها از جنس مدل ساخته می شوند و پس از پرینت با استفاده از ابزارهای ساده و یا بدون هیچ ابزاری از مدل جدا می شوند.

3dfast-support-remove

 قرار دادن درست مدل در پرینتر تاثیر زیادی در ساپورت گذاری ها دارد. هر چه میزان ساپورت ها بیشتر باشد تایم پرینت افزایش پیدا می کند.