مراسم رونمایی از سرویس آنلاین ۳DFAST و

کارگاه آشنایی با چاپ سه بعدی

این رویداد ۵ خرداد ۱۳۹۵ با هدف آشنا کردن طراحان با تکنولوژی های مختلف چاپ سه بعدی در کافه آی تی برگزار شد. در این رویداد امکانات، فرصت ها و محدودیت ها در طراحی برای چاپ سه بعدی توسط تیم ما شرح داده و سپس به بحث گذاشته شد. در پایان سرویس آنلاین ۳DFAST معرفی شد.