فرصت های شغلی در ۳DFAST

فرصت های شغلی زیادی در زمینه پرینت سه بعدی وجود دارند که ما آن ها را شناسایی می کنیم، شما را برای آن ها آماده می کنیم و مسیر را به شما نشان می دهیم. ما در کنار دوستان و همکارانمان و با خلاقیت، ارزش خلق می کنیم. اگر خلاق هستید و روحیه کار تیمی دارید ۳DFAST جای جذابی برای شماست. 

فرصت های شغلی ۳DFAST به دو دسته تمام وقت و پاره وقت تقسیم می شوند. کار پاره‌ وقت (نیمه‌ وقت) کاری است که ساعات انجام آن از کار تمام وقت کمتر بوده و به تبع آن،‌ حقوق و مزایای این نوع اشتغال نیز متناسب با زمان کاری است که انجام می‌گیرد. طراحی سه بعدی، آماده سازی فایل ها برای پرینت و… جز کارهای نیمه وقت ۳DFAST محسوب می شود. اما اگر آینده خود را در صنعت پرینت سه بعدی می بینید و به دنبال شرایطی بلند مدت برای همکاری با ما هستید فرم مربوط به فرصت های بلندمدت را پر کنید.

فرصت های پاره وقت

فرصت های تمام وقت