نورا لایه نگار

محل این سرویس دهندهایران – اصفهان

شرکت نورا شرکتی دانش بنیان است که موفق به ساخت اولین دستگاه ذوب گزینشی به کمک لیزر SLM در ایران شد. پیش از این تکنولوژی ساخت این دستگاه در اختیار ۴ کشور آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس بود. این دستگاه قابل بهره برداری در صنایع ریختگری،  اتومبیل، پزشکی، هوا فضا، نظامی، مدل سازی  می باشد.


تکنولوژی ها و خدمات این مجموعه:

Fused Deposition Modeling    slm