آرمان ویژن

محل این سرویس دهندهایران – تهران

شرکت آرمان تک به عنوان نماینده رسمی شرکت Zmorph لهستان علاوه بر فروش پرینترهای این شرکت خدمات اسکن و پرینت سه بعدی نیز ارائه می دهد. این مجموعه همچنان خدمات مدل سازی سریع سه بعدی و طراحی قطعات را نیز انجام می دهد.


تکنولوژی ها و خدمات این مجموعه:

پردازش پس از تولید    Fused Deposition Modeling    Stereolithography    خدمات اسکن سه بعدی    خدمات طراحی سه بعدی